Priemyselné podlahy

V súčasných priemyselných a logistických halách sú na podlahy kladené vysoké nároky, pretože takéto podlahy musia zodpovedať náročným prevádzkovým podmienkam. Z tohto dôvodu je potrebné, aby podlahy vyhovovali požiadavkám na umiestnenie výrobných liniek, zároveň dokázali odolávať extrémnemu zaťaženiu a spĺňali požiadavky na rovný povrch skladových hál. Na každý typ priemyselnej podlahy Vám dokážeme navrhnúť vhodný a pre danú podlahu určený materiál.

  • Protiprašné nátery
  • Epoxidové nátery
  • Epoxidové stierky
  • Polyuretánové podlahy
  • Antistatické podlahy